Bemutatkozás

Baranya Megyei Szakképzési Centrum

7622 Pécs, Batthyány u. 1-3.
Tel:+36 70 1993-528, E-mail: info@pecsiszc.hu

Metzger Tibor
kancellár
Rittlinger Zoltán
főigazgató
Szabó Andrea
gazdasági vezető,
kancellár-helyettes
Dr. Péter István
főigazgató-helyettes

Baranya Megyei Szakképzési Centrum Zipernowsky Károly Műszaki Technikum

Amrein György
igazgató
Huszárné Prikler Renáta
igazgató-helyettes,
beiskolázási felelős
Naszári László
igazgató-helyettes
Gál Attila
igazgató-helyettes

Intézményünk alapítása óta sok névváltozáson esett át, és évszázados fennállása alatt változatos fenntartói struktúra biztosította az oktatás és nevelés feltételeit. Büszkék vagyunk kialakult és féltve őrzött hagyományainkra, diákjaink sikereire. A 2015-2016-os tanév óta a Pécsi Szakképzési Centrum keretei között igyekszünk megvalósítani azt a célunkat, hogy elődeink nyomdokain haladva megfeleljünk a 21. század kihívásainak, és magas színvonalú tudással rendelkező műszaki szakembereket képezzünk. E célkitűzés megvalósítása érdekében szoros kapcsolatot tartunk fenn a régió ipari szereplőivel.

Tanulóink sikeres elhelyezkedése érdekében a felmerülő igényektől függően iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat szervezünk, így további képesítésekhez juttatjuk őket.
Esélyeiket javítjuk azzal, hogy magas óraszámban tanítjuk az iskolában választható (német, vagy angol) idegen nyelvet, és pályázati lehetőségeinket is kihasználva igyekszünk megkönnyíteni tanulóink számára a továbbtanuláshoz nélkülözhetetlen nyelvvizsga bizonyítvány megszerzését.

Testvériskolai kapcsolataink (Horvátország: Eszék, Split; Ausztria: Bregenz; Erdély: Sepsiszentgyörgy) az aktív európai polgárrá nevelést, a nemzeti identitás megerősítését és a tanult idegen nyelv aktív használatát szolgálják.

Tehetséges diákjaink számára műszaki és közismereti tárgyakból versenyekre, továbbtanulásra felkészítő foglalkozásokat szervezünk, tanulmányi szempontból hátrányos helyzetű tanulóink fejlődését felzárkóztató foglalkozásokkal segítjük.

Kimagasló tanulmányi eredményt elérő, és hátrányos helyzetű tanulóinkat alapítványainkon keresztül jutalmazzuk, támogatjuk.

Az érettségi vizsgát követően iskolánkban technikusi oklevél is szerezhető.