Felvételi eljárás a 2022/2023-as tanévre

A felvételi pontszámot a 7. év végi, és a 8. félévi jegyek alapján határozzuk meg. A pontszám az elért osztályzattal egyezik meg, így az elérhető maximális pontszám évfolyamonként 25-25 pont, összesen 50 pont.

Központi írásbeli vizsgát és szóbeli meghallgatást nem tartunk.

A pontszám meghatározásához figyelembe vett tantárgyak:

  • magyar nyelv és irodalom
  • matematika
  • fizika
  • informatika
  • első idegen nyelv