Képzéseink

Gépésztechnikus

Gépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Ipar szakmairány, Vegyipar szakmairány, Vízgépészet szakmairány. A gépésztechnikus részt vesz a gyártóeszközök, gépek, berendezések tervezésében és gyártásában. Kiválasztja a gyártáshoz szükséges anyagokat, közreműködik a gyártáshoz szükséges, automatizált gyártóberendezések beüzemelésében. Gondoskodik a gépek, berendezések karbantartásáról, javításáról. Irányítja a karbantartási, szerelési folyamatokat. Méréseket, elemzéseket végez a gyártóeszközök optimális működésének biztosítása érdekében. KOMPETENCIAELVÁRÁS Kommunikációs készség, precizitás, együttműködési készség, szervezési és irányítási képesség, analitikus gondolkodás.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
alkatrészrajz alapján kézi és kisgépes eljárással egyszerű alkatrészeket gyárt: kiválasztja a gyártandó munkadarab anyagát, típusát, meghatározza a gyártáshoz szükséges műveleteket, szerszámokat és mérőeszközöket, elvégzi a gyártási műveleteket,

mérőeszközökkel ellenőrzi a kész munkadarabot,

a mért jellemzőket jegyzőkönyvben rögzíti, a mérés eredményét kiértékeli, ez alapján a vizsgált alkatrészt, gépegységet minősíti,
elvégzi hidraulikus és pneumatikus rendszerek elemeinek karbantartását, javítását, cseréjét
beüzemeli a javított, karbantartott berendezést
elvégzi a gépek, berendezések időszakos karbantartási munkálatait. Ajánlott minden lány és fiú számára, aki szereti a gépeket, a forgó-mozgó alkatrészeket, vonzza az automatizált technológia, szeret szerelni és a szervezési feladatokat is szívesen végzi.


Gépgyártás-technológiai technikus

Gépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz gépalkatrészek technológiai tervezésében, gyártásában, gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések működtetésében, szerelésében, karbantartásában és javításában.
Meghatározza a gyártás technológiai adatait, biztosítja a gyártóeszközök üzemeltetési feltételeit. Irányítja az általa tervezett gyártási folyamatot. Gyártás közben méréseket, ellenőrzéseket végez. Megtervezi a gépek karbantartási folyamatait és részt vesz azok végrehajtásában. KOMPETENCIAELVÁRÁS
Kommunikációs készség, precizitás, együttműködési készség, felelősségvállalás, szervezési és irányítási képesség, analitikus gondolkodás.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
műszaki rajz alapján anyagot választ a gyártandó alkatrészhez, megtervezi annak gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai paramétereket,alkatrészeket gyárt hagyományos és CNC vezérlésű szerszámgépeken, valamint robotizált megmunkáló cellákon,egyszerűbb alkatrészek gyártásához CNC programot ír, betölt és tesztel,megtervezi, irányítja a gyártási folyamatokat és szükség esetén beavatkozik. Ajánlott minden fiatal számára, aki szeretne részt venni új alkatrészek gyártási folyamatának kialakításában.


Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja. KOMPETENCIAELVÁRÁS Rendszerszintű gondolkodás, alapszintű informatikai és hálózati ismeretek, ügyfélközpontú hozzáállás, problémamegoldó készség és együttműködési készség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

képes számítógépet kezelni, üzemeltetni, irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni,elvégzi számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáitellátja munkaállomások operációs rendszerének telepítését és karbantartását,képes a hálózati eszközök, a hálózati operációs rendszerek és az alapvető internetes szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására; – ellátja a kisebb helyi hálózatok kiépítésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat,képes kisebb otthoni, irodai és közepes méretű hálózatok tervezési, illetve felügyeleti feladatait elvégezni,elvégzi az informatikai biztonsági eszközök, tűzfalak és vírusvédelmi szoftverek telepítését és konfigurálását,felhőszolgáltatásokat kezel. Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai eszközök működtetése, karbantartása érdekel, aki tud és szeret más csapatokkal együttműködni, és támogatóként kész részt venni egy informatikai rendszer üzemeltetésébe,

Mechatronikai technikus

Specializált gép- és járműgyártás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Magas automatizáltságú termelő berendezés, berendezéscsoport hibameghatározását végzi, a hidraulikus, pneumatikus, IT, vezérlés, villamos rendszerekben hibajavítást végez, alkatrészeket gyárt. KOMPETENCIAELVÁRÁS Műszaki érzék, gyors, felelősségteljes döntéshozatal, rendszerszemlélet, csapatmunka, felelősségtudat.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
gépészeti rendszereket szerel össze és szét,a termelő berendezések karbantartása során alkatrészeket forgácsol, kézi és kisgépi megmunkálással le is tud gyártani,finommechanikai gépbeállításokat, pozícionálásokat, kalibrálásokat végez,alkatrészeket gyárt, és végellenőrzést végez,a kopó alkatrészek felújítását elvégzi, dokumentáljaa berendezések elektromos és gépészeti részeit összeköti és összeépítia szakterületén ismeri a berendezések szoftvereitvezérléseket készít, javít, üzembe helyez, karbantartmechatronikai rendszerek felépítésében közreműködik, beavatkozókat és érzékelőket szerelméréseket, ellenőrzéseket végez, műszeres hibameghatározást és hibajavítást végez, munkájához digitális eszközöket használa technológiai folyamatok ismeretével robotcellákat felügyel, üzemeltet, a hibákat elhárítja. Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket szerelni, javítani, működésüket megismerni, megérteni, hibáikat kiküszöbölni.


Elektronikai technikus

Elektronika és elektrotechnika ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Az elektronikai technikus a gyártó és a kiszolgáló ágazatok elektronikai és elektrotechnikai szakembere. Alapvető feladatai közé tartozik az elektromos, valamint elektronikus berendezések, műszerek tervezése, gyártása, összeszerelése, mérése, javítása és karbantartása. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai, illetőleg a korszerű ESD (elektrosztatikus kisülés elleni) védelmi előírásokat.
KOMPETENCIAELVÁRÁS Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, kézügyesség, problémamegoldó képesség, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

ellenőrzi a villamos alkatrészek paramétereit, elvégzi a mechanikai és finommechanikai szereléseket,alkalmazza a diagnosztikai és konfigurációs teszt-és segédprogramokat, értelmezi a számítógépes mérési eredményeket,számítógéppel irányított mérő, ellenőrző és gyártó eszközöket használ és programoz,elektrotechnikai, elektronikai számításokat végez,komplex elektronikai áramkörökben módszeres hibakereséssel behatárolja, cseréli a hibás áramköri egységeket, elemeket. Ajánlott mindazon fiatalok számára, akiket egyaránt vonz a számítástechnika és a gépek, berendezések működése, irányítása, így például a hang- és fénytechnika. A képzést elvégzők keresett szakemberek a munkaerő-piacon, de találó választás szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására nyitott fiatalok számára is.

Erősáramú elektrotechnikus

Elektronika és elektrotechnika ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Az erősáramú elektrotechnikus az üzemi energetikai hálózatok létesítését, üzemeltetését, a villamosenergia-gazdálkodás nyomon követését végző szakember. Feladatkörébe tartozik az alkalmazott irányítástechnikai, valamint hajtástechnikai installáció kezelése, összeállítása és üzemeltetése is. Nem csak a hagyományos, de az okosotthonok telepítésében és programozásában is jártas, tisztában van a felhasználói programokkal, illetve azok alkalmazásával is, ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. A villanyszerelők tudásanyagát is ismerve együttműködik e szakterület munkatársaival. KOMPETENCIAELVÁRÁS Logikai képesség, jó szemmérték, szín- és térlátás, kézügyesség, önállóság, problémamegoldó képesség, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

egyszerű villamos kapcsolási rajzot készít, villamos kapcsolásokat értelmez, mérőműszereket választ ki és köt be, elvégzi a szükséges méréseket,képes intelligens épületek erős- és gyengeáramú szerelését, érzékelők, jeladók szerelését, üzembe helyezését, alapszintű programozását elvégezni,világítástechnikai hálózatokat létesít,motorvezérléseket, villamos gépeket és berendezéseket, transzformátorokat telepít, helyez üzembe és üzemeltet. Ajánlott azon fiatalok számára, akik szeretik a számítástechnikát és az elektronikát, érdeklik a villamos gépek, épületek, berendezések működése és irányítása. A napjainkban dinamikusan terjedő okos megoldások tekintetében is komoly szakmai jövőt, változatos feladatokat ígérő szakma. Szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására nyitott fiatalok számára is ajánlott.

Forrás: ikk.hu