Zipernowsky Diákjaiért Alapítvány

Dr Szederkényi Józsefről

(Címe: 7636 Pécs Polgárszőlő u. 4.)

Adószám: 18147407-1-02

számlaszám: 50100112-12100468 Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet

Célja: a ZKMSZI diákjainak, ill. a diákok által, vagy részükre szervezett rendezvények és nevelési feladatok támogatása, különös tekintettel az alábbiakra:

kulturális- és sportrendezvények támogatása
krízishelyzetbe került tanulók támogatása (Kérvény-kuratóriumi döntés-elismervény)
iskolai tanulmányi- és sportversenyek támogatása
országos- és megyei tanulmányi versenyek nevezési díjainak támogatása
DÖK rendezvények támogatása
Diák Klub működési költségeihez való hozzájárulás
osztálykirándulások támogatása, különös tekintettel a nehéz helyzetben lévő tanulókra
az iskola hagyományos rendezvényeinek támogatása
az iskolai könyvtár fejlesztéseinek támogatása
rendhagyó órák, vendégelőadások költségeinek támogatása
hozzájárulás a szalagavató, ballagás költségeihez
kiemelkedő tanulmányi- és sporteredmények tanév végi díjazása
testvériskolákkal közös rendezvények támogatása
prevenciós foglalkozások támogatása
iskolai bemutatók támogatása

Az alapítvány csak olyan programokat, tevékenységeket tud támogatni, amelyek a fenti felsorolásban szerepelnek.


Támogatás igénybevételének módja:

Azt adott programért felelős személy (osztályfőnök, szaktanár, diák) a tervezett programot megelőzően legalább 3 munkanappal jelzi a kuratórium elnökének, ill. titkárának, hogy mekkora összeget szeretne igénybe venni az adott programhoz.
A kuratórium elnöke, ill. titkára gondoskodik arról, hogy a kért időpontra az összeg rendelkezésre álljon, és a kérelmező azt egy átvételi elismervény kitöltésével átvehesse.
Kuratóriumi egyeztetés nélkül igénybe vehető támogatás:
a) Osztályonként 800 Ft/fő felhasználása kulturális célokra (kulturális intézmény, ill. rendezvény látogatása. (Több részletben is lehetséges.)
b) 25 000 Ft/ osztály szalagavató megszervezéséhez.
c) Közmegegyezésen alapuló pénzdíjak (Fémes Kupa osztályonkénti díjazása – újragondolásra javasolt!)
d) Hagyományos iskolai versenyek (szakszöveg mondó verseny, Zipernowsky Kupa szervezési költségei, Mikulás Kupa, Szecskaavató, Zipernowsky Nap szervezési költségei, nőnap, kosárlabda kupa stb.) támogatása.

Ezekről a kiadásokról számla alapján kell elszámolni. A számlákat Riszt Lászlóné Marikának kell leadni.

További, megpályázható támogatások odaítéléséről a Kuratórium dönt.

Huszárné Prikler Renáta (a Kuratórium elnöke)

Dlusztus Péter (a Kuratórium titkára)

Beszámoló 2012

Beszámoló 2013

Beszámoló 2014

Beszámoló 2015

Beszámoló 2016

Beszámoló 2018

Beszámoló 2019